Вижте снимките от Ден първи •  Ден втори •  Ден трети на фестивала.Ден първи (18-ти септември)


За да разгледате снимките, щракнете с мишката на някоя от тях, а след това използвайте стрелките от клавиатурата! Натиснете и задръжте левия бутон на мишката, за да местите снимката по екрана!


Демонстрации в Посетителски център Нове


Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове


Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове


Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове


Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център Нове
  Демонстрации в Посетителски център Нове
Демонстрации в Посетителски център НовеPosted by whassup on September 18, 2009  • 


Посрещане огъня на фестивала; официално откриване


Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня


Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня


Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
  Посрещане на огъня
Посрещане на огъня
 


Posted by bate_pepo on September 18, 2009  • 


Ден втори (19-ти септември)


За да разгледате снимките, щракнете с мишката на някоя от тях, а след това използвайте стрелките от клавиатурата! Натиснете и задръжте левия бутон на мишката, за да местите снимката по екрана!


Отворено за посетители - готско селище; римски каструм (стадион Академик)


Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм


Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм


Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм


Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм


Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм


Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
 

Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
 

Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
  Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
Отворено за посетители - готско селище; римски каструм
 


Posted by whassup on September 19, 2009 • Първа демонстрация на всички реенактори - парад, битки (стадион Академик)


Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)


Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)


Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)


Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)


Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)


Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
 

Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
  Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
 

Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
Първа демонстрация на всички реенактори (парад, битки)
 
Posted by whassup on September 19, 2009 • Тържествено връчване на наградата за принос в опазване на културно-историческото наследство на проф. Божидар Димитров. Римски четения. Танци. Гладиаторски битки (амфитеатър "Калето")


Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето


Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето


Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето


Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето

Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
  Ден 2 - амфитеатър Калето
Ден 2 - амфитеатър Калето
 
Posted by whassup on September 21, 2009 • Ден трети (20-ти септември)


За да разгледате снимките, щракнете с мишката на някоя от тях, а след това използвайте стрелките от клавиатурата! Натиснете и задръжте левия бутон на мишката, за да местите снимката по екрана!


Ритуал - римска сватба (Вила Екстра Мурос, зад Посетителски център Нове)


Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба


Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба


Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба


Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба


Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
  Ритуал - римска сватба
Ритуал - римска сватба
 

Презентация на римска кухня с дегустация (Посетителски център Нове)


Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация
  Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация
  Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация
  Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация
  Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация
  Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация


Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация
  Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация
  Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация
  Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация
  Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация
  Презентация на римска кухня с дегустация
Презентация на римска кухня с дегустация

Posted by whassup on September 20, 2009 • Гладиаторски битки (амфитеатър "Калето")


Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки


Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки


Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки


Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки

Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
  Ден 3 - Гладиаторски битки
Ден 3 - Гладиаторски битки
 
Posted by whassup on September 21, 2009 • Официално закриване; ритуал по закриването; теглене на наградите от томболата; награждаване на отличилите се бойци (площад "Алеко")


Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала


Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала


Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала


Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Закриване на фестивала
Закриване на фестивала
  Огънят на фестивала е загасен
Огънят на фестивала е загасен
 
Posted by whassup on September 21, 2009 •