Медия

Ден втори (19/09/2009) - медиен репортаж на КТ "Нове ТВ"Ден първи (18/09/2009) - Посрещане на огъня на фестивала - медиен репортаж на КТ "Нове ТВ"Ден първи (18/09/2009) - медиен репортаж на КТ "Нове ТВ"Представяне в Re:Tv
Орел на Дунава 2008
Posted by bate_pepo on July 23, 2009 •  Updated September 19, 2009