Фестивал на Античното наследство

Свищов, 18, 19, 20 септември 2009 г.

Вторият фестивал на античното наследство ще се проведе в периода от 18 до 20 септември в Свищов.

Предистория:

На два километра източно от Свищов се намира римския легионен лагер и ранновизантийски град Нове. Античният град е възникнал като Римски легионен лагер на VIII Августов легион около 45 г. след Хр., а в 69 г. след Хр. – годината на четиримата императори, в Нове се установява I Италийски легион. Този прочут легион участва в редица победоносни войни на Рим, и е сигурен страж на границите на империята в продължение на векове. Голяма историческа значимост на Нове придава и статута му на резиденция на остготския крал Теодорих Велики в края на V век. От Нове започва знаменития поход на готите към Рим, довел до падането на Западната римска империя. В Нове готите получават християнско кръщение и самобитна писменост под наставленията на раннохристиянския архиепископ Вулфила.

Първият фестивал:

В края на юни 2008 г. в красивия крайдунавски град Свищов, България се проведе Фестивал на античния Рим „Орел на Дунава”. Името недвусмислено показва съдържанието на фестивала – пресъздаване на военния бит и сблъсъците между имперски Рим и вражеските племена и народи, съдържащ богата културна програма и превърнал се във форум за среща на любителите на античността от различни краища на България и Европа. Отделните събития от програмата бяха посетени общо от над 25 хиляди души, участниците в двата най-наситени с прояви дни (петък и събота) бяха над 200 от осем държави – Италия, Германия, Чехия, Словакия, Румъния, Унгария, Русия и България. Фестивалът получи благодарствени писма и отзиви от чуждестранни организации и дипломати, беше отразен в над 50 публикации в печатните и електронни медии.

Продължението:

Фестивалът ще се проведе отново в Свищов тази година през периода 18-20 Септември. Във Второто издание фокусът е разширен, и ще обхваща по-дълъг исторически период, с участието на повече реенактори от страната и чужбина. Събитието ще включва:

 • Международна историческа конференция “Готите в Мизия и Нове”
 • триумфални маршове под светлините на факли
 • сражения на римските легиони с вражески племена
 • много възстановки на церемонии и религиозни процесии от античните времена
 • гладиаторски битки
 • автентични тракийски танци и ритуали
 • демонстрации на римска артилерия
 • достиженията на античната наука
 • изложба за готското присъствие в античния Нове с непоказвани артефакти
 • кулинарни възстановки и изложба „Римска и тракийска кухня”
 • римски пазар
 • театрални сцени от римски и гръцки автори

Местата за провеждане:

 • каструма на градския стадион
 • арената на крепостта Калето
 • централния площад
 • художествена галерия "Николай Павлович"
 • Исторически музей
 • Посетителски център Нове


За повече подробности:

www.visitsvishtov.com
Съвет по Туризъм - Свищов
5250 Свищов
ул. "Димитър Хадживасилев" 2
e-mail: info@visitsvishtov.com
тел. (+359 631) 60 371
(+359 631) 60 373
тел./факс (+359 631) 60 768

Posted by whassup on July 15, 2009  •  Updated September 08, 2009 •