[2008] Орел на Дунава

[2009] Орел на Дунава II

[2010] Орел на Дунава III

[2011] Орел на Дунава IV

[2012] Орел на Дунава V