По време на фестивала се връчват традиционните награди „Орел на Дунава“ - "Принос в опазването на културно-историческото наследство" и "Принос за популяризирането на културно-историческото наследство".

Лауреати на наградата „Орел на Дунава“ за принос в опазване на културно-историческото наследство за 2015 г. са доц. Павлина Владкова и доц. Евгения Генчева.

Лауреат на наградата „Орел на Дунава“ за популяризиране на културно-историческото наследство за 2015 г. е Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан – посланик на Република Франция в България.


Лауреати на наградите от предишните издания на Фестивала:

Непълен списък


Теодосий Спасов
музикант
2014 г.

Лешек Хенсел
посланик на Полша в България
2014 г.

Джон Лоутън
музикант
2013 г.

Стефано Бенацо
посланик на Италия в България
2011 г.

Анджей Биернадски
археолог
2014 г.

Пламен Крайски
председател на сдружение „Кръг Будител”
2014 г.

Стефка Костадинова
председател на МОК
2013 г.

Бойко Борисов
премиер на Република България
2010 г.

Тадеуш Сарновски
археолог
2014 г.

Людмил Вагалински
директор на Националния археологически институт
2013 г.

Джоко Росич
актьор
2012 г.

Божидар Димитров
директор на Националния исторически музей
2009 г.