Римският легионен лагер Нове


На 4 км източно от Свищов се намира римския легионен лагер Нове. Първоначално укреплението е с площ 17 ха и се издига непосредствено до високия дунавски бряг, по-късно крепостта е разширена на изток с още 10 ха.

Римският легионен лагер Нове е най-добре проученият и запазен военен лагер в граничните североизточни провинции на империята. Той възниква като седалище на VIII Августов легион около 45 г. сл. Хр. След около 25 години тази военна част е заменена от I Италийски легион. Укреплението е с правоъгълна форма с размери 485 м на 365 м и е издигнато непосредствено до високия дунавски бряг. Първоначално лагерът е укрепен с широк 4 м, изграден от кирпичи, вал. През 41 м са построени дървени кули с размери 6 на 3 м. Впоследствие, отсичайки външното лице на вала, е построена каменна стена, широка 1,5 м. Добавени са нови каменни кули от вътрешната страна. Всяка стена има укрепена порта, а северната порта води към пристанище под крепостта. В края на III и началото на IV в. крепостта е разширена на изток с още 10 ха, стените са удебелени и са изградени нови външни кули. Вътре, зад крепостните стени, са разположени щабът на легиона, военната болница, офицерските жилища, легионната баня, войнишките бараки, жилището на командира на легиона и бараките на помощните войски. Извън крепостните стени, западно и югозападно от тях, е било разположено цивилно селище (canabae), в което са живеели ветерани от войската, търговци, занаятчии и техните семейства. Това селище вероятно е било зависимо от военните власти.

Една от най-импозантните сгради, открити в лагера, са Принципиите - щабът на легиона. Те се намират в неговата средна част и имат правоъгълна форма с размери 105 х 59 м. Тук са открити много постаменти за статуи, надписи, части от бронзови статуи, монетно съкровище от началото на IV в. и един от редките скулптурни портрети на император Каракала (211-217). В момента Принципиите са модерно експонирани, като частично възстановените сгради представляват естествен декор на сцена, на която се организират реенактмънт събития.

Валетудинариумът (военната болница) се намира в лявата предна част на лагера и граничи на север с вътрешната улица (Via Sagularis), която обикаля целия лагер. Входа към болницата е на източната страна на улицата, която тръгва от северната порта към Принципиите (щаба на легиона). Входът е бил оформен като портик към споменатата улица. Болницата има почти квадратен план : 81,90 м. изток -запад х 72,90 м. север-юг. Тя се състои от редица верижни помещения, обикалящи четирите страни, и от втора вътрешна по-малка редица. Те са отделени една от друга от коридор, широк 5,40 м. Вътре, в средата на сградата, е имало двор с размери 42,40 х 32,60 м. Той е бил ограден с колонада. В него се намира малко светилище - 4 х 4 м., посветено на боговете на здравето Асклепий и Хигия. Редиците от помещения се състоят от редуващи се две големи болнични стаи (5х5м.) с коридор между тях, който е служел за санитарно помещение. Във всяка двойка стаи можели да стационират десет души (2х5). В двора се е влизало посредством входове от северозапад и югозапад. Сградата е била снабдена с водопроводна и канализационна система, а в северозападния ъгъл е разкрита latrina (тоалетна). Изграждането на болницата е станало през Траяново време и продължило до средата на II в. сл.Хр. Засега се предполага, че тази постройка е била използвана до управлението на император Каракала - 211 -217 г. сл. Хр.

Пасажът от жилищата на висшите офицери на легиона е проучен в западната предна част на лагера. Открита е голяма каменна сграда тип “градска вила” от началото на II в. с площ около 1600 м2. В нея са намерени едни от най-ранните находки в Нове - монети, вносни стъклени и керамични съдове, бронзови предмети. Легионната баня (Thermae legionis) е открита западно от Принципиите и заема почти цял квартал. Има западно изложение, съобразно римския обичай ходенето на баня да става следобед. В различни части са открити пещи, където в медни казани е затопляна водата и е подаван горещ въздух за подовото и стенното отопление. Идентифицирани са помещенията за къпане с топла и хладка вода и потилнята, както и гимнастическа площадка и открит басейн със съблекалня.

На стотина метра западно от крепостната стена е разкопана единствената засега сграда извън лагера (villa extra muros). Нейните помещения са разположени около вътрешен двор с басейн. Построена е през II в. и опожарена в средата на III в. при нашествията на готите. Предполага се, че е служела за резиденция на Легата (командира) на легиона. Сред многото материали, намерени в нея, голям интерес представляват двете бронзови статуи на мъже в естествен ръст, издигащи се във вестибюла й.

Първият фестивал

В края на юни 2008 г. в красивия крайдунавски град Свищов, България се проведе Фестивал на античния Рим „Орел на Дунава”. Името недвусмислено показва съдържанието на фестивала – пресъздаване на военния бит и сблъсъците между имперски Рим и вражеските племена и народи, съдържащ богата културна програма и превърнал се във форум за среща на любителите на античността от различни краища на България и Европа. Отделните събития от програмата бяха посетени общо от над 25 хиляди души, участниците в двата най-наситени с прояви дни (петък и събота) бяха над 200 от осем държави – Италия, Германия, Чехия, Словакия, Румъния, Унгария, Русия и България. Фестивалът получи благодарствени писма и отзиви от чуждестранни организации и дипломати, беше отразен в над 50 публикации в печатните и електронни медии.

Десетото издание

От 2008-ма година насам ежегодно в град Свищов се провежда най-големият в България реенактмънт фестивал „Орел на Дунава”. Фестивалът пресъздава военния бит и сблъсъците между Имперски Рим и вражеските племена и народи; съдържа богата културна програма и вече се превърна във форум за среща на любителите на античността от различни краища на България и Европа. Фестивалът се провежда в края на май или началото на юни, и в него участват над 250-300 реенактора от Италия, Полша, Унгария, Германия, Румъния. Домакин са основаните през 2005-та година групи за исторически възстановки „Първи италийски легион“ и „Първа тракийска кохорта“ към Съвета по туризъм – Свищов.

В периода 2012-2014 година Община Свищов реализира проектно предложение пред ОП "Регионално развитие". Проектът бе със заглавие "Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – I етап" и с него Общината участва в обявената Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и туристически атракции".

Основната цел на проекта е повишаване на туристическия потенциал на община Свищов чрез възстановяване и популяризиране на античния град Нове като атрактивен специфичен туристически продукт.

Проектът извърши реставрация и консервация на голяма част от съществуващите археологически обекти (епископски комплекс), атрактивна възстановка на щаба на Първи италийски легион (принципия) и създаване на сцена на открито за провеждане на възстановки на римския военен бит – битки, спортни игри, театрални постановки и пр., създаване на експозиционни маршрути, довеждаща и обслужваща инфраструктура, и създаване на достъпна среда, както и развитие на маркетинга и рекламата, свързани с Нове.