Организатори:

Съвет по туризъм-Свищов

ул. "Димитър Хадживасилев" 2
Свищов 5250
тел./факс +359 631 60 768
e-mail: info@visitsvishtov.com
www.visitsvishtov.com

Община Свищов

ул. "Цанко Церковски" 2
Свищов 5250
Телефони: +359 631 60 854, +359 631 60 688
Факс: +359 631 60 504
e-mail: obshtina@svishtov.bg
www.svishtov.bg

Исторически музей - Свищов

Свищов 5250
ул. Клокотница 6
Телефони: +359 631 60 467 или +359 631 60 452
e-mail: novae@abv.bg
Сдружение "Бизнес център Свищов"

ул. Димитър Хадживасилев 2 (в сградата на читалището)
Свищов 5250
Телефон: +359 631 60 371
Тел/факс: +359 631 60 768
e-mail: bc@svishtov.org
www.svishtov.org
Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови" - Свищов

ул. Димитър Хадживасилев 2
Свищов 5250
Телефони:
Факс:
e-mail: #

С помощта на:

Винарна Свищов

Свищов 5250
ул. 33-ти Свищовски полк 110 Телефони: +359 631 60 470 или
+359 631 60 272
e-mail: sales@svishtov-winery.com

Easy Credit

ДЗИ

Мтел